Is

Att förstärka is

 

Borra ett 150mm hål i isen, varmkör pumpen och stoppa i den i hålet. Pumpa upp så mycket som behövs, dock till max ca 5cm vatten på isen åt gången för att få en bra is som möjligt. Flytta sedan till nästa hål och kör igen. Vår rekommendation är att ha stövlar med broddar på när man ska manövrera pumpen.

 

Länk: Isfysik och islära Länk: Ishandboken

 

Förstärkning av isen först med våra pumar sedan muddring med tunga maskiner

Uppvattningspump - Bevattningsutrustning - Isvägspump - Uppbevattningspump

ENKELHET FUNKTION RESULTAT - SÄKRAR FÖRSTÄRKER BYGGERUPP